0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Begrafenis of crematie?

De keuze voor een begrafenis of crematie is heel persoonlijk. Persoonlijke levensovertuiging en opvattingen over begraven en cremeren spelen daarbij vaak een grote rol.

Begrafenis

Wanneer u kiest voor begraven dan wordt er een graf gehuurd of gekocht. In de meeste gevallen zal het gaan om het huren van een graf voor een bepaalde termijn. Het graf is, afhankelijk van de begraafplaats, bestemd voor 1 of 2 personen. Veelal kan men kiezen uit een termijn van 10, 20 of 30 jaar. Als de termijn verloopt zal men benaderd worden door de eigenaar of beheerder van de begraafplaats. In de meest voorkomende gevallen is dit de gemeente of de kerk.

Na het verstrijken van de termijn kan er wel of niet verlengd worden. Als er niet verlengd gaat worden gaat men het graf ruimen. De steen wordt verwijderd en de eventuele resten kunnen op een andere plek op de begraafplaats worden herbegraven. De regels hierover kunnen per begraafplaats erg verschillen.

De keuze voor een begrafenis of crematie is heel persoonlijk. Persoonlijke levensovertuiging en opvattingen over begraven en cremeren spelen daarbij vaak een grote rol.

Kosten
De kosten voor een begrafenis bestaan uit verschillende delen. Als eerste de huur van het graf. Daarnaast berekent men meestal nog de kosten voor het delven van het graf. Zogenaamde graf- of begraafkosten. Er zijn ook begraafplaatsen die onderhoudskosten berekenen. Soms is het zo dat er voor het plaatsen van een grafmonument nog een vergunning aangevraagd moet worden. Hier kan uw steenhouwer u meer over vertellen.

Klik hier voor de tarieven en reglementen van de begraafplaatsen in de gemeente Hardenberg.

Crematie

Bij cremeren wordt een overledene verbrand in een crematieoven. Nadat de crematie heeft plaatsgevonden wordt de as van de overledene verzameld en in een asbus bewaard.

De keuze voor een begrafenis of crematie is heel persoonlijk. Persoonlijke levensovertuiging en opvattingen over begraven en cremeren spelen daarbij vaak een grote rol.

Na 30 dagen krijgt u van het crematorium bericht dat u de as kunt (laten) ophalen. Er zijn heel veel manieren van asbestemming. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, verwerken in een gedenksieraad, bewaren in een sierurn of zelfs verwerken in een kunstwerk of tatoeage.

 

Natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen kiezen ervoor om te worden begraven in de natuur op een zogenaamde Natuur Begraafplaats. Dit is een begraafplaats in de natuur. De Natuur Begraafplaatsen in de omgeving van Hardenberg zijn Hillig Meer in Eext (Dr.) en binnenkort Natuurbegraafplaats Ommen in Arriën.

Wilt u meer informatie over een begrafenis of crematie verzorgt door Uitvaartzorg Salland? En weten wat de kosten zijn voor een persoonlijke uitvaart? Dan is het mogelijk om naar aanleiding van uw wensen en keuzes een begroting te maken.

Wat is natuurbegraven?

Natuurbegraven is een oude en natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Een van de belangrijkste doelstellingen van de natuurbegraafplaats is behoud van oorspronkelijke flora en fauna.

Bij natuurbegraven kunt u zelf een laatste rustplaats in de natuur kiezen voor u of uw naaste. Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijk vergankelijke materialen voor omhulsel en kleding. Ook het gedenkteken is meestal van natuurlijk materiaal. Dat kan zijn een houten boomschijf met de naam van de overledene of soms een kei met daarin een gravure. Een natuurbegraafplaats kent eeuwigdurend grafrecht, er wordt niet geruimd. Er zijn alleen eenmalige kosten, waaruit het natuurbeheer bekostigd wordt. Zo zijn er dus geen zorgen voor nabestaanden over verlenging van grafrechten of onderhoud.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een begrafenis of crematie verzorgt door Uitvaartzorg Salland? En weten wat de kosten zijn voor een persoonlijke uitvaart? Dan is het mogelijk om naar aanleiding van uw wensen en keuzes een begroting te maken. Dan weet u precies wat de kosten zijn naar aanleiding van uw wensen en keuzes. Ik kom geheel kosteloos en vrijblijvend bij u langs. Neem dan even contact op met Uitvaartzorg Salland.