fbpx
0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Na de uitvaart

Dankbetuiging

Als u de mensen die medeleven hebben getoond wilt bedanken in de vorm van een dankbetuiging of een advertentie in de krant, dan kan ik dit voor u verzorgen.

Gedenken

Na het overlijden van uw dierbare is het fijn om een herinneringsteken te hebben.

Wanneer uw dierbare is begraven kunt u op het graf een grafmonument laten plaatsen. U kunt rustig de tijd nemen om na te denken wat voor monument u wilt en door wie u dat wil laten verzorgen.
Wanneer uw dierbare is gecremeerd kunt u nadenken over welke asbestemming de as van uw overleden dierbare moet krijgen. Er is genoeg informatie over de vele mogelijkheden die hiervoor zijn.

Er zijn ook andere mogelijkheden voor een herinneringsteken zoals speciale sieraden. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kan ik u hier meer over vertellen.

Akte van overlijden

Wanneer iemand is overleden moet er aangifte worden gedaan bij de gemeente. Dit is al gedaan voor de dag van de uitvaart. De gemeente geeft dan een uittreksel uit de overlijdensakte mee. Dat uittreksel is een officieel document dat u nodig heeft om zaken te regelen. Direct na de uitvaart krijgt u deze mee. Bewaar het origineel en maak kopieën. De kopieën kunt u opsturen wanneer instanties erom vragen.

Notaris

Neem contact op met een notaris, om indien nodig een verklaring van erfrecht te krijgen voor de afhandeling van een eventuele erfenis. Ook als er een testament is moet u contact opnemen met een notaris. Klik hier voor een Bijsluiter voor nabestaanden met daarin adviezen van de notaris.

Nazorg

Rouwverwerking en nazorg is een heel belangrijk onderdeel na een overlijden. Soms is het prettig om met iemand te kunnen praten over het verlies van uw dierbare en het gemis wat u elke dag ervaart. Ook voor kinderen kan het fijn zijn een manier te hebben om uiting te geven aan het verdriet wat ze hebben. Ik werk samen met Alice Cramer van Me-mento, Wendy van der Hoek, nazorgbegeleider en Hermanna Dogger van Tekenspoor. Indien nodig kan ik u met hen in contact brengen. Is er zorg op een andere manier nodig dan is het goed als u dit aangeeft. Samen met u gaan we op zoek naar de juiste hulp.

Zorg voor achtergebleven partner

Als er een partner alleen achterblijft is dat vaak ingrijpend. Emotioneel gezien maar soms ook praktisch. Wanneer er praktische hulp nodig is wil ik graag met u mee denken hoe deze hulp geboden kan worden. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen van een maaltijdenservice.