0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Transparant

Waar betaalt u voor? – Uitvaartzorg Salland staat voor een transparante manier van werken. Daarom ontvangt u vooraf een begroting voor alle afgesproken diensten. Mochten er onverhoopt toch dingen veranderen dan bespreek ik dit open en eerlijk met u en maak waar nodig aanvullende afspraken.

Hieronder wordt uitgelegd uit welke posten een factuur bestaat. De factuur bestaat uit een basistarief plus alle diensten en goederen die u bij mij afneemt. U kunt zien wat er wel onder het basistarief valt en wat niet. Mocht u onduidelijkheden aantreffen op de factuur die u ontvangt, schroom dan niet om contact op te nemen.

Wat doe ik voor u binnen het basistarief:

 • Aangifte van overlijden bij de gemeente waar iemand is overleden.
 • Het regelen en verzorgen van de gehele uitvaart.
 • Het verzorgen van alle benodigde formaliteiten.
 • Afspraken maken met leveranciers.
 • Aanleveren van de muziek bij bijv. het crematorium.

Waar betaalt u voor? - Uitvaartzorg Salland staat voor een transparante manier van werken. Daarom ontvangt u vooraf een begroting voor alle afgesproken diensten.

Wat valt niet onder het basistarief?

 • Kosten die vooraf gemaakt zijn in het ziekenhuis of hospice.
 • De laatste verzorging van de overledene.
 • De kosten van het opbaren thuis of in een uitvaartcentrum:
  o Kist
  o Huur van de koeling en/of airconditioning.
  o Huur van de opbaarruimte in het uitvaartcentrum of mortuarium.
 • De kosten van een crematie of begrafenis:
  o Crematiekosten.
  o De aanschaf van een urn of urnmomunent en eventuele plaatsingskosten.
  o Kosten van de begraafplaats en gemeente.
  o De aanschaf van een grafmonument en bijbehorende plaatsingskosten.
 • De plechtigheid en condoleance:
  o Het tarief dat een voorganger of spreker vraagt.
  o De eventuele huur van het (kerk)gebouw.
 • De koffietafel of andere catering.
 • Het rouwvervoer en de wachttijden die in rekening worden gebracht.
 • Het rouwdrukwerk:
  o Kaarten, dankbetuigingen en porto.
  o Liturgieën, bidprentjes.
 • Advertenties in kranten.
 • Bloemen
 • Afscheidsfotograaf

Heeft u vragen?

Neem contact op