0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Het Basispakket van Uitvaartzorg Salland

Het Basispakket van Uitvaartzorg Salland is een compleet verzorgde uitvaart. Hierbij is de dienstverlening van Uitvaartzorg Salland teruggebracht tot de basis. Het verzorgen van een uitvaart, zonder bijkomende zaken, maar met respect voor de overledene en zijn of haar nabestaanden, voor een bedrag van € 3.500,-.

Niet iedereen wil een grote uitvaart, soms wordt er ook gekozen voor een uitvaart in besloten kring. De keuze voor een kleine uitvaart kan vanuit financiële of emotionele redenen voortkomen. Volgens de consumentenbond kost een uitvaart in Nederland tussen de € 5.000,- en € 8.000,-. Een behoorlijk bedrag dat niet iedereen kan of wil betalen. Uitvaartzorg Salland biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige, maar respectvolle wijze afscheid te nemen van uw geliefde tegen een zeer voordelig tarief.

Het Basispakket van Uitvaartzorg Salland voor € 3.500,-

Begraven of Cremeren

Over het algemeen is een begrafenis duurder dan een crematie. Bij het Basispakket van Uitvaartzorg Salland zijn de kosten echter gelijk. Uitvaartzorg Salland realiseert dit door in het pakket te kiezen voor een algemeen graf en de familie draagt zelf. Na afloop van de uitvaart ontvangen nabestaanden de gespecificeerde nota met een totaalbedrag van € 3.500,-.

Een begrafenis of crematie van het Basispakket van Uitvaartzorg Salland is van toepassing op het verzorgen van de uitvaart en alle noodzakelijke werkzaamheden binnen een straal van 30 km vanuit Hardenberg.

Basispakket van Uitvaartzorg Salland – Begrafenis

Een begrafenis met het Basispakket van Uitvaartzorg Salland bevat de volgende zaken en diensten:
• Bespreken, vormgeven van de uitvaart.
• Begeleiding op de dag van de uitvaart.
• Verzorgen van alle wettelijke formaliteiten.
• Aangifte van overlijden bij de gemeente waar iemand is overleden.
• Uittreksel uit de overlijdensakte
• Afspraken maken met leveranciers en derden.
• Uitvoeren van controles bij de overledene.
• Een eenvoudige populieren uitvaartkist.

• Laatste verzorging van de overledene door medewerkers van Uitvaartzorg Salland.
• Opbaring in een uitvaartcentrum naar keuze van Uitvaartzorg Salland met een maximum van 4 nachten. Of een thuisopbaring met een maximum van eveneens 4 nachten.
• Rouwvervoer van de plaats van overlijden (binnen straal van 15 km) naar het uitvaartcentrum of naar huis.
• Gebruik van een ruimte in het uitvaartcentrum voor een samenzijn in kleine kring.
• Een algemeen graf.

Basispakket van Uitvaartzorg Salland  – Crematie

Een crematie met het Basispakket van Uitvaartzorg Salland bevat de volgende zaken en diensten:
• Bespreken, vormgeven van de uitvaart.
• Begeleiding op de dag van de uitvaart.
• Verzorgen van alle wettelijke formaliteiten.
• Aangifte van overlijden bij de gemeente waar iemand is overleden.
• Uittreksel uit de overlijdensakte
• Afspraken maken met leveranciers en derden.
• Uitvoeren van controles bij de overledene.
• Een eenvoudige populieren uitvaartkist.

• Laatste verzorging van de overledene door medewerkers van Uitvaartzorg Salland.
• Opbaring in een uitvaartcentrum naar keuze van Uitvaartzorg Salland met een maximum van 4 nachten). Of een thuisopbaring met een maximum van eveneens 4 nachten.
• Rouwvervoer van de plaats van overlijden (binnen straal van 15 km) naar het uitvaartcentrum of naar huis.
• Crematie in een crematorium naar keuze van Uitvaartzorg Salland met de mogelijkheid van een kort samenzijn in kleine kring.

Uitbreiding van het basispakket

Dit basispakket is eventueel uit te breiden met:
• een familiebericht in Weekblad de Toren vanaf €150,-
• 25 rouwkaarten € 135,- (excl. Porto)

Voor alle andere aanpassingen ontvangt u een begroting.