fbpx
0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Toestemming voor resomeren als nieuwe vorm van lijkbezorging

Toestemming voor resomeren – Het kabinet gaat toestemming geven voor resomeren (alkalische hydrolyse) in Nederland als vijfde vorm van lijkbezorging naast begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Dat staat in de kabinetsreactie op het in mei 2020 openbaar gemaakte advies van de Gezondheidsraad over de vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). ‘Concluderend stel ik vast dat alkalische hydrolyse een waardevolle aanvulling vormt op de realisatie van een toekomstgericht en –bestendig stelsel van lijkbezorging,’ schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren in de aan de op 17 november 2020 aan de Tweede Kamer verstuurde brief. ‘De introductie van alkalische hydrolyse en het toetsingskader zal ik daarom betrekken bij de modernisering van de Wet op de lijkbezorging,’

toestemming resomeren

Wettelijk wil Ollongren laten aansluiten op de al bestaande regelgeving voor crematies. Botresten na alkalische hydrolyse zullen gelijkgeschakeld worden aan hetgeen geregeld is voor de as na een crematie, terwijl er voor nabehandeling van het na resomeren overblijvende effluent nieuwe regels opgesteld moeten worden. Zo kan effluent volgens de minister deels worden meegegeven worden aan nabestaanden, afgevoerd via het riool of worden gebruikt voor bemesting.

Composteren

Naast resomeren heeft de Gezondheidsraad ook de toelaatbaarheid humaan composteren als onderdeel van de in 2019  aangekondigde Wlb-vernieuwing onderzocht. Volgens de raad is over humaan composteren echter nog onvoldoende bekend. Het kabinet neemt ook dat advies over. ‘Het advies van de Gezondheidsraad is een belangrijke stap in de discussie over het toelaten van nieuwe vormen van lijkbezorging,’ laat Ollongren via een persbericht weten. ‘Het wettelijk vastleggen van alkalische hydrolyse wordt de volgende stap. Daarnaast wil ik het proces voor toelating van nieuwe vormen van lijkbezorging wettelijk vastleggen om zo een zorgvuldige besluitvorming over eventuele nieuwe technieken in de toekomst te borgen.’

De introductie van resomeren en het vernieuwde toetsingskader worden beiden betrokken bij de Wlb-modernisering. Het streven van het kabinet is om het wetsvoorstel voor de zomer van 2021 in consultatie te brengen.

Bron: Uitvaartmedia.com

Blog