fbpx
0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Nieuwsbrief Natuurbegraafplaats Hoogengraven

Overgenomen uit de nieuwsbrief van Natuurbegraafplaats Hoogengraven, Ommen. Hierbij de link naar de nieuwsbrief.

Stand van zaken

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Natuurbegraafplaats Hoogengraven. De eerste personeelsleden zijn al aangenomen.

Verderop in deze nieuwsbrief leest u over de bouw van het ontvangsthuis, de eerste begrafenis en over de tarieven van de natuurbegraafplaats.

We wensen u veel leesplezier!

Bouw ontvangsthuis start in oktober

Medio oktober begint de bouw van een houten gebouw en de aanleg van een parkeerplaats. Het houten gebouw is met name bedoeld voor kantoorruimte, toiletten, een plek om bezoekers te ontvangen en de opslag van gereedschap.


Een vergelijkbaar gebouw zoals dat op Hoogengraven gebouwd zal worden.

Er wordt een parkeerplaats gerealiseerd met ongeveer 32 parkeerplaatsen. De parkeerplaats wordt aangelegd met een halfverharding en wordt aangekleed met houtblokken, boomstammen, heesterbegroeiing en andere natuurlijke materialen.

Eerste begrafenis op Natuurbegraafplaats Hoogengraven

Hoewel de officiële opening nog niet heeft plaatsgevonden, is onlangs wel de eerste begrafenis op Hoogengraven geweest. In de loop van de vier jaar die we met de voorbereidingen bezig zijn geweest, hebben we met verschillende mensen een band opgebouwd. En in sommige gevallen ging dat om mensen die wisten dat ze terminaal ziek waren en heel graag op de natuurbegraafplaats begraven wilden worden.
Toen er een paar weken geleden een verzoek binnenkwam, wilden we niet weigeren. Aangezien het bestemmingsplan rond is, en er dus geen formeel beletsel is, hebben we gehoor gegeven aan dit verzoek.

Natuurbegraafplaats Hoogengraven Ommen

Reserveren nog niet mogelijk

Het reserveren van plekken is pas mogelijk als we alle achterliggende systemen helemaal rond hebben. Tot die tijd is het wel mogelijk om bij voorinschrijving aan te geven dat u interesse hebt in een plek op Hoogengraven.

In voorkomende gevallen is het wel al mogelijk om te begraven op de natuurbegraafplaats. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met Uitvaartzorg Salland.

Tarieven vastgesteld

De tarieven van Natuurbegraafplaats Hoogengraven zijn bekend. De tarieven variëren van €2250,- voor een urngraf in het bos tot €4750,- voor een Heidegraf.

Op Hoogengraven kennen we twee soorten graven: Heidegraven en Bosgraven. Een Heidegraf is gelegen in een van de open gedeeltes van het terrein, met zicht op de heide. Bosgraven vindt u in het meer beschutte gedeelte van het terrein. Het tarief voor een Bosgraf ligt iets lager dan een Heidegraf.

De opbrengsten komen onder andere ten goede aan natuurbeheer nu en een deel wordt gereserveerd voor natuurbeheer in de toekomst. Bovendien wordt een deel aangewend voor het realiseren van nieuwe natuur in het gebied Ommermars.

Bekijk alle tarieven op de website van Natuurbegraafplaats Hoogengraven.

Meer informatie?

Via de website www.natuurbegraafplaatsommen.nl proberen we alle vragen te beantwoorden.
Als u specifieke vragen heeft, kunt u deze het beste stellen via het e-mailadres info@heidehof.org.

U kunt ook contact opnemen met Uitvaartzorg Salland. Wij kunnen u vrijblijvend voorzien van alle informatie over natuurbegraven en de kosten van een groene uitvaart.

Blog