fbpx
0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Het huisdiercodicil. Wat gebeurt er met uw huisdier?

Wat gebeurt er na het overlijden van het baasje met de huisdier(en)?

Huisdiercodicil – Huisdieren zijn niet uit ons leven weg te denken. In Nederland worden er op dit moment ongeveer 2,2 miljoen honden en 3,7 miljoen katten gehouden. Met een bevolking van ongeveer 16,7 miljoen mensen, houdt dat in dat ongeveer één op de zeven Nederlanders zijn huis met een hond deelt, en zelfs één op de vijf met een kat. Maar wat gebeurt er met deze huisdieren wanneer het baasje overlijdt?

Ook huisdieren blijven achter als hun baasje overlijdt. Het verschil met andere nabestaanden is dat huisdieren niet voor zichzelf kunnen zorgen. Een huisdiercodicil biedt dan duidelijkheid voor een nieuw onderkomen.

Huisdieren gaan een onzekere toekomst tegemoet wanneer hun baasje overlijdt.

Bij ons thuis is het een gezellige boel, wij hebben een hond, een parkiet en een aquarium in huis. En bij ons in de tuin staat een volière met parkieten. Bij een jong gezin als dat van ons wordt het wel geregeld. Ons netwerk is groot dus mocht er bij ons iets gebeuren dan kunnen wij ons netwerk inschakelen om een nieuw onderkomen te zoeken voor de dieren mocht dat nodig zijn.

Maar er zijn ook veel ouderen die een huisdier hebben voor de gezelligheid en voor de aanspraak. En hier zit ook de groep huisdieren die een nieuw onderkomen moeten hebben als hun baasje overlijdt. Veel huisdiereigenaren hebben niet vastgelegd wat er met hun huisdier moet gebeuren als ze komen te overlijden. Vaak komt het op de kinderen/nabestaanden aan om hierover een beslissing te nemen.

Huisdiercodicil

Voor veel huisdieren is het onzeker wat er met hen gebeurt als hun baasje is overleden. Zo’n 30 procent van de gevallen heeft hun eigenaar hier niet over nagedacht. Bij nog eens ruim 20% wordt de keuze aan nabestaanden overgelaten. Ongeveer 40% van de huisdieren wordt opgevangen door nabestaanden. Dit kan familie zijn maar ook vrienden of bekenden. Toch is dit in veel gevallen niet op papier gezet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan of weten nabestaanden ook niet wat ze moeten doen met een achtergebleven huisdier.
Met name voor alleenwonende huisdiereigenaren is het van belang dat zij vastleggen wat er met hun huisdier moet gebeuren als zij er niet meer zijn.

Dit is dan ook de reden dat Uitvaartzorg Salland een huisdiercodicil heeft opgesteld. Met dit document is het voor nabestaanden helder en duidelijk wat er met de achtergebleven huisdieren moet gebeuren als het baasje er niet meer is.

Officieel vastleggen in een testament

Het huisdiercodicil is een hulpmiddel en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is echter wel mogelijk om de toekomst van uw huisdier officieel vast te leggen. Dit zal dan moeten gebeuren in een testament die u bij de notaris opstelt. Of bij een organisatie die dieren opvangt na een overlijden.

Testamentaire last

In een testament kunnen allerlei verplichtingen voor de erfgenamen opgenomen worden als ze aanspraak willen maken op de erfenis. Wanneer de erfgenamen de opdracht niet uitvoeren kunnen andere erfgenamen naar de rechter stappen en deze hun het recht op de erfenis laten ontnemen. Een veel voorkomende reden voor een zogenaamde ‘testamentaire last’ is de verzorging van een huisdier. In dit geval kunt u laten opnemen dat een erfgenaam alleen aanspraak maakt op (een deel van) de erfenis wanneer deze zorg draagt voor het huisdier. In veel gevallen wordt op deze manier geld veilig gesteld voor de verzorging of herplaatsing van het huisdier. Er zijn wel bepaalde oorzaken waardoor het geld dat voor de verzorging is bedoeld, alsnog bij de erfgenaam terecht komt. Bijvoorbeeld wanneer het huisdier overlijdt. U kunt hiervoor extra aanwijzingen laten opnemen in het testament. Doet u dit niet dan gaat het geld alsnog naar de erfgenaam, omdat deze de plicht niet meer kan uitvoeren.

Dierenorganisatie opnemen in testament

Het is ook mogelijk om organisaties in uw testament op te laten nemen. Vaak laten mensen bijvoorbeeld geld na aan een goed doel. Sommige goede doelen, die zich richten op het welzijn van dieren, kunnen de zorg van uw huisdier(en) op zich nemen. In principe werkt dit hetzelfde als de testamentaire last voor andere erfgenamen. Een voorbeeld van zo’n organisatie is de Dierenbescherming.

Wat gebeurt er na het overlijden van het baasje met de huisdier(en)? Huisdiercodicil

Laat u informeren

Als u precies wilt weten wat u kunt doen om de zorg voor uw huisdier te regelen in uw testament, is het verstandig om contact op te nemen met een notaris. U kunt namelijk alleen een rechtsgeldig testament op laten maken bij een notaris.

Blog