fbpx
0523 - 522117
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Hospice Dedemsvaart

Onder de indruk

Als uitvaartverzorger kom ik ook bij hospices uiteraard. Altijd weer ben ik onder de indruk van wat daar gebeurt. Mensen die in het laatste stukje van hun leven zitten worden op een liefdevolle manier begeleidt. Met hulp van de professionele thuiszorg doen de vrijwilligers er alles aan om de mensen nog een zo’n goed mogelijke tijd te geven. Daarvoor heb ik grote bewondering. Maar wat is dat precies een hospice? Hieronder wil ik het hospice in Dedemsvaart onder uw aandacht brengen.

Hospice Dedemsvaart

Hospice Dedemsvaart is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens, van begin tot eind uniek is en daarom met respect behandeld dient te worden.

‘Terminaal’ wil zeggen dat de behandelde arts verwacht dat de patiënt niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.

Soms is het niet mogelijk de laatste weken/dagen in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Door gezins-/woonomstandigheden komt het voor dat familie, mantelzorg of vrienden niet (meer) de 24-uurs zorg kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Dedemsvaart een alternatief waar familie, mantelzorg en vrienden gezamenlijk met de huisarts en de professionele thuiszorg, gesteund door vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten.

Bij Hospice Dedemsvaart staat de zorg voor de gast centraal, er zijn altijd verzorgenden aanwezig. Er blijft alle ruimte voor familie en mantelzorgers om zelf een aandeel in de verzorging te houden, hen wordt de mogelijkheid gegeven om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Wanneer nodig of gewenst kan er tegen een kleine vergoeding gebruik gemaakt worden van de logeerkamer(s).

Missie en Visie

Ieder mens heeft het recht om op een menswaardige en respectvolle manier afscheid van het leven te nemen. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel iedereen een wens. Er kunnen redenen zijn waardoor het thuis moeilijk of onmogelijk wordt.

Stichting Hospice Dedemsvaart benadrukt in haar visie dat de omgeving veiligheid en geborgenheid moet bieden. Het streven is om te komen tot een kleinschalige, intiem huiselijke sfeer waar ruimte is voor de eigenheid van iedere gast, de familie en de betrokkenen. Het gaat om zorg op maat door een zorgvuldig afgestemde samenwerking tussen professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers. De medische en verpleegkundige zorg, gericht op het verlichten van pijn en ongemak staat op de voorgrond.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hospice Dedemsvaart, zij zorgen ervoor dat Hospice Dedemsvaart kan bestaan. De zorg die Hospice Dedemsvaart biedt, vindt altijd plaats in samenwerking met de professionele thuiszorgorganisatie en de familie of mantelzorg.

Een groep vrijwilligers zal bestaan uit ‘zorgvrijwilligers’ die de dagelijkse zorg voor de gasten op zich nemen. Zij zijn hiervoor opgeleid en worden begeleid door de coördinator en de professionele thuiszorg. Daarnaast zijn er in de hospice ook een aantal taken die ook door vrijwilligers gedaan worden zoals tuinonderhoud, klusjes, bloemen en fruit, boodschappen ect.

Ook het Bestuur van de Hospice en van de Stichting Vrienden van de Hospice bestaat uit vrijwilligers.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding in de hospice is in handen van de coördinator. Zij zorgt dat de vrijwilligers, artsen en andere professionele zorgverleners samen één team vormen. De coördinator is het aanspreekpunt voor familie en naasten. Met haar heeft u de eerste oriënterende gesprekken. Met vragen en wensen bent u bij haar van harte welkom.

De coördinator is Lijntje Moons.

Hospice Dedemsvaart uitvaartzorg salland

Contact

De hospice is te vinden op dit adres:
Baron van Dedemlaan 2
7701 HT Dedemsvaart
Telefoon 0523 234 013
Lijntje Moons: 06 28809985

De hospice is ook gemakkelijk te bereiken via de mail: info@hospicededemsvaart.nl

Bron: Hospice Dedemsvaart

Andere hospices

Huis aan de Vecht Hardenberg
Hospice Dalfsen

Blog